Почистване на промишлени площи

След като направим оглед на Вашите производствени помещения и се запознаем с  Вашите изисквания и задание за извършване на услугата, ние ще  Ви предложим  екип от  хора (имаме изградена картотека от подходящи хора в нашия офис), старателно подбрани от нас и отговарящи напълно и на Вашите изисквания. Персоналът, който ще Ви предложим ще бъде професионално обучен и екипиран с работно облекло и лични предпазни средства, съобразени с вида на производството и съгласно изискванията на контролните органи. Ще е преминал всички необходими инструктажи за работа в производствени площи. Тяхното работно време ще бъде напълно съгласувано с Вас в зависимост от ритъма на работа на Вашия персонал във Вашия обект при необходимост на три смени и седем дни в седмицата. Почистването включва:

 • Почистване на всички подови настилки – машинно и ръчно
 • Почистване на производствените съоръжения
 • Основно почистване при планови ремонти и профилактика
 • Измитане на външния район - машинно
 • Почистване на производствени офиси
 • Почистване на складови площи
 • Почистване на прах и паяжини от високите части
 • Събиране и изхвърляне на отпадъци в определени контейнери
 • Измиване и подсушаване на кошчета
 • Почистване на съблекални, битовки и стаи за отдих
 • Почистване на WC помещения
 • Основно почистване на санитарни помещения, стенна облицовка и дезинфекция
 • Зареждане с консумативи (тоалетна хартия, течен сапун)
 • Забърсване на работни плотове, крака на работни столове
 • Забърсване на прах по первази, врати, пожарогасители
 • Почистване на местата определени за пушене