Екологично чисто почистване

За нуждите на своите клиенти Red Star Services може да предложи професионални почистващи услуги с екологично чисти и биоразградими препарати, технологии минимизиращи употребата на препарати, както и машини с внедрени най-новите технологии за опазване на околната среда.

Продуктите на ТАНА Зелена грижа са специално разработени да отговарят на критериите за екологично чисти препарати, като продуктовата им гама покрива целият аспект от почистващи дейности.

Системата за почистване на фасади с филтрирана вода минимизира до нула използваните почистващи препарати.