Комплексно почистване!

Височинно почистване

За почистването на високите части на сградите понякога конвенционалните методи не помагат. Red Star Services маже да Ви предложи професионално почистване на фасади и високи части с алпинисти, скеле, вишки или мобилна система за измиване на фасади (до 12м). Съобразно спецификата на сградата или помещението ние ще Ви предложим най-подходящият начин за основно или поддържащо почистване на високите части, независимо дали са стъклени, окачена фасада, др.